Komunikat Głównej Komisji Pojazdów Zabytkowych PZM

KOMUNIKAT Nr 2/2014
Głównej Komisji Pojazdów Zabytkowych PZM

„Szanowni Państwo,

Troska o przyszłość pojazdów zabytkowych, stawia dziś przed Wami ważne i jakże odpowiedzialne zadanie. Coraz częściej media donoszą o planowanych zmianach
w przepisach ruchu drogowego, wprowadzeniu stref chroniących środowisko w miastach, podatku ekologicznym czy innych niekorzystnych z punktu widzenia starych pojazdów regulacji. Aby temu zapobiec i na bieżąco reagować potrzeba szczególnej uwagi
ale także szczegółowej wiedzy, dlatego począwszy od 26 marca 2014 roku, w 15 krajach Europy rozpocznie się badanie socjotechniczne organizowane przez FIVA przy istotnym udziale Polskiego Związku Motorowego. Od tego dnia ankieta będzie dostępna na stronie http://online.gfk.com/fiva-survey-pl a także na stronach PZM ( www.pzm.pl). http://www1.gfk-wi.com/wix4/p527524567.aspx
Obecnie większość przepisów mających wpływ na prawo własności oraz użytkowania pojazdów zabytkowych opiera się na regulacjach Unii Europejskiej. FIVA już o 1966 roku, z dużymi sukcesami lobbuje na rzecz właścicieli tych pojazdów zarówno w instytucjach europejskich jak i kuluarowo. Praktyka pokazuje, że do tego celu niezbędnym jest posiadanie szczegółowych oraz aktualnych danych statystycznych dających obraz wielkości i siły naszego środowiska, w tym również w aspekcie biznesowym. Badanie oprócz właścicieli wiekowych pojazdów, adresowane jest także do zarządów Klubów/Stowarzyszeń oraz wszelkich firm i przedsiębiorców którzy zawodowo i na co dzień zajmują się restauracją, naprawą, dorabianiem części a także sprzedażą pojazdów wiekowych szeroko rozumianych (m.in. sprzęt rolniczy, wojskowy itd.). Zgromadzone w ten sposób dane będą wykorzystywane również w rozmowach na szczeblu krajowym, prowadzonych przez PZM.
Mając więc na uwadze, doniosłość oraz potrzebę przeprowadzenia omówionego wyżej badania, FIVA wraz z Polskim Związkiem Motorowym zachęca wszystkich członków waszego klubu/stowarzyszenia do wzięcia udziału w ankiecie, a także rozpropagowania jej pośród posiadaczy pojazdów wiekowych nie zrzeszonych w klubach. Zwracamy się także z prośbą do zarządów klubów/stowarzyszeń o pomoc w dotarciu do przedsiębiorców z branży zabytkowych pojazdów i nakłonieniu ich do wypełnienia dedykowanej ankiety.

Z wyrazami szacunku,
Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych”